Point of care producten

Point-of-care testing (POCT) is een methode om een diagnostische test uit te voeren naast of in de buurt van het dier. 

Een onmiddellijke bevestiging van een klinisch vermoeden van meerdere pathogenen of een on-site meting van een specifieke biomarker is een belangrijk kenmerk van point-of-care testen om dierenartsen te helpen rationele beslissingen te nemen.